Vooropname

Verandering van de omgeving kunnen leiden tot schade aan bestaande gebouwen.

Wordt er binnenkort gestart met heiwerkzaamheden, rioolreconstructie, ontgravingen, bronbemaling of andere risicowerkzaamheden, dan is het raadzaam van omliggende panden een vooropname te laten maken.

Vooropnames kunnen door Gemeenten, aannemingsbedrijven maar ook door particulieren worden aangevraagd.

In een duidelijke rapportage voorzien van een geluidsopname gemaakt tijdens de inspectie en ruim voldoende foto’s worden bestaande gebreken aan de panden vastgelegd. Bij schade is achteraf duidelijk vast te stellen of de schade reeds aanwezig was of dat het aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door uw werkzaamheden.

Ter garantie worden alle rapporten inclusief foto’s en geluidopnamen gedeponeerd bij het Notariskantoor in Zelhem.

Schadehulp Expertisediensten bv beantwoord al uw vragen en helpt u met het in kaart brengen van uw risico's. Daarnaast verzorgen wij voor u vooropnamen of regelen de totale afhandeling van uw schades.

Vooropname aanvragen

Naam en adres Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Op te nemen panden/werk


Bijlagen toevoegen Voeg eventuele relevante documenten en/of foto's toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene voorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier